Dina drömmar kan rädda ditt liv | Dina drömmar kan rädda ditt liv Hur och varför dina drömmar varnar dig för alla faror: jordskalv, flodvågor, tornados, stormar, jordskred, flygolyckor, överfall, attentat, inbrott, etc.

LUneetétoiles

 

Dina drömmar kan rädda ditt liv

Dina drömmar kan rädda ditt liv Hur och varför dina drömmar varnar dig för alla faror: jordskalv, flodvågor, tornados, stormar, jordskred, flygolyckor, överfall, attentat, inbrott, etc.

Sök efter:

Dina drömmar kan rädda ditt liv

Hur och varför dina drömmar varnar dig för alla faror: jordskalv, flodvågor, tornados, stormar, jordskred, flygolyckor, överfall, attentat, inbrott, etc.

Amazon.com   iBookstore   Kobo

OM FÖRFATTAREN TILL DENNA BOK

Anna Mancini, fransyska med italienskt ursprung, bor i Paris och är författare, coach och föreläsare. Inspirerad av sin familjs kultur är hon sedan barndomen intresserad av drömmar.

Senare, när hon skriver sin doktorsavhandling om patentlagen för uppfinningar, ändrar en dröm hennes liv. Denna speciella och mycket klara dröm ger henne lösningen på en gåta i den antika romerska lagen[i] som många forskare runt om i världen inte lyckats lösa.

Mot all förmodan, i stället för att tas emot med entusiasm av den akademiska världen, resulterar denna upptäckt, vars ursprung ur drömmen hon inte nämner, i att hon utesluts från universitetet och stoppas i sin juridiska karriär av sin handledare. Det är då hon väljer att ägna sig helt åt forskning och experiment angående drömprocessen.

Hon har under många år observerat drömmar, men även de som drömmer och hon har gjort experiment för att förstå inflytandet från omgivning och livsstil på innehållet i drömmarna. För sin forskning, har hon också tagit del av okända forntida läror om det mänskliga psyket, som finns bevarade för oss i resterna av gamla rättssystem.

Tack vare detta originella sätt att arbeta med drömmar och med hjälp av sina egna drömmar, som väglett henne genom forskningen, har hon kunnat :

–         utveckla en innovativ och effektiv drömspråktolkning ;

–         en teknik som möjliggör att ställa frågor till vårt undermedvetna och därigenom få svar inom vilket område som helst ;

–         förstå när förhållanden är gynnsamma och ogynnsamma för förekomsten av kreativa drömmar ;

–         och många andra saker som underlättar det vakna livet och ökar drömmarens vitalitet.

1995 skapade hon föreningen för forskning Innovative You, med säte i Paris, där hon tillsammans med andra har kunnat experimentera med de arbetstekniker på drömmar, som hon har utvecklat efter omfattande personlig forskning.

Anna Mancini har skrivit ett stort antal böcker över vilka ni finner en lista på hennes internetsida:

www.amancini.com

Hon genomför seminarier, ger föreläsningar och tränar människor för att även de skall kunna lära sig att använda sina drömmar för att förbättra alla aspekter av livet och bli mer kreativa. Hon undervisar i sina tekniker för drömkreativitet i Frankrike och utomlands, särskilt på företagens avdelningar för forskning och innovation.

Om du önskar bli tränad, organisera en föreläsning, ett seminarium eller en utbildning om drömmar, var god kontakta författaren:

[i] Denna upptäckt har avslöjats i en bok med titeln :

Les solutions de l’ancien droit romain aux problèmes juridiques modernes

, utgiven av Buenos Books International

 

Name(måste anges)

Email(måste anges)

Website

Comment(måste anges)


© Buenos Books 2017